ALLERGAN

JUVEDERM ULTRA 2 (2*0,55ML)+
JUVEDERM ULTRA 3 (2*1ML)+
JUVEDERM ULTRA 4 (2*1ML)+
JUVEDERM ULTRA SMILE+
JUVEDERM VOLBELLA WLIDO (2*1ML)+
JUVEDERM VOLIFT RETOUCH (2*0,55ML)+
JUVEDERM VOLIFT WITH LIDOCAINE (2*1ML)+
JUVEDERM VOLUMA WITH LIDOCAINE (2*1ML)+

JUVEDERM VOLITE (2*1ML)+

JUVEDERM VOLUX (2*1ML)+